ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS
Om de workshops goed te laten verlopen zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

Aanmelden/reserveren
Na je aanmelding ontvang je van mij een bevestigingsmail met aanvullende informatie. Na je aanmelding is de inschrijving definitief en plaats ik je op de deelnemerslijst. Mocht op het moment van inschrijving de workshop volgeboekt zijn, dan neem ik contact met je op met eventuele andere opties. Ik zou je dan op de reservelijst kunnen plaatsen of een andere workshop voorstellen.

Betaling
De workshopprijs dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de workshop te zijn betaald.
Een paar dagen voor de workshop stuur ik nog een mail met de laatste details over de workshop, zoals het tijdstip en locatie waar we elkaar ontmoeten.

Annulering
Bij onvoldoende deelname kan een workshop door mij geannuleerd worden. Hiervoor zal ik uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop een beslissing nemen en per mail contact opnemen met de deelnemers. We zullen in overleg bekijken of er een nieuwe datum voor de workshop gepland kan worden. Lukt dit niet dan wordt het totale workshopbedrag aan de deelnemer teruggestort.

Mocht ik onverhoopt ziek zijn en de workshop moeten annuleren, dan zal ik een nieuwe workshopdatum voorstellen of na overleg het totale workshopbedrag terugstorten.

Bij annulering door de deelnemer zelf i.v.m. ziekte of andere bijzondere omstandigheden, wordt in overleg de inschrijving verplaatst naar een andere workshop naar keuze. Een workshop mag 2 keer worden verschoven en hierna vervalt het recht op de workshop en vindt er geen restitutie plaats.

Annuleer je een workshop binnen 2 weken tot de workshop, dan ontvang je de helft van het workshopbedrag terug.

Annuleer je een workshop binnen 48 uur voor de workshop, dan vervalt het recht op terugstorting.

Privacy en persoonsgegevens
Foto’s van de deelnemers die ik tijdens een workshop maak, zal ik alleen na overleg met de deelnemer plaatsen voor doeleinden op social media, zoals Facebook, Instagram of blog op de website etc.

Uw persoonlijke gegevens zullen op geen enkele wijze openbaar worden gemaakt of gedeeld worden met derden.

De nieuwsbrief wordt alleen verstuurd naar personen die een workshop hebben gevolgd of die zich hiervoor hebben opgegeven.

Aansprakelijkheid
Francis Dost is niet aansprakelijk en niet gehouden tot vergoeding van schade ontstaan tijdens of door deelname aan één van de workshops.
Het is mogelijk dat een programma tijdens eens workshop wordt aangepast indien lokale of extreme weersomstandigheden hiertoe aanleiding geven.
Bescherm uw apparatuur goed en daarom is het zinvol een apparatuur of kostbaarhedenverzekering af te sluiten.

Bedankt en ik zou het erg leuk vinden om jullie op één van mijn workshops te mogen ontvangen.